Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2650(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0236/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 6.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk

12. Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Poučení, které by mělo být vyvozeno pro jadernou bezpečnost v Evropě v návaznosti na jadernou havárii v Japonsku

Enikő Győri (úřadující předsedkyně Rady) a Günther Oettinger (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Lena Ek za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Giles Chichester za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Niki Tzavela za skupinu EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig, Catherine Trautmann, aby odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položila Corinne Lepage, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rebecca Harms, Giles Chichester s procesní připomínkou, Herbert Reul, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Michael Cramer, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, který rovněž odpověděl na otázky, které zvednutím modré karty položila Sonia Alfano, Judith A. Merkies a Hannes Swoboda, Richard Seeber a Marian-Jean Marinescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness a Kriton Arsenis.

Vystoupili: Günther Oettinger a Enikő Győri.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj a Jean-Pierre Audy za skupinu PPE o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog za skupinu S&D o prohlášení Komise – ponaučení pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývající z jaderné havárie v Japonsku (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański a Evžen Tošenovský za skupinu ECR o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0240/2011);

- Lena Ek a Fiona Hall za skupinu ALDE o ponaučení pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývající z jaderné havárie v Japonsku (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o ponaučení, jež je třeba vyvodit z jaderné havárie v Japonsku pro jadernou bezpečnost v Evropě (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL o ponaučeních pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývajících z jaderné havárie v Japonsku (B7-0243/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 7.4.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí