Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2650(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0236/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 6.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 6. april 2011 - Strasbourg

12. Den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan

Enikő Győri (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Giles Chichester for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig og Corinne Lepage, der stillede to blåt kort-spørgsmål til Catherine Trautmann, der besvarede disse, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Rebecca Harms, Giles Chichester for at henvise til forretningsordenen, Michael Cramer, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Herbert Reul, der besvarede dette, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål af Sonia Alfano, Judith A. Merkies og Hannes Swoboda, Richard Seeber og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness og Kriton Arsenis.

Talere: Günther Oettinger og Enikő Győri.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj og Jean-Pierre Audy for PPE-Gruppen om de konklusioner, der kan drages af den nukleare ulykke i Japan, og deres betydning for den nukleare sikkerhed i Europa (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog for S&D-Gruppen om Kommissionens erklæring - de konklusioner, der kan drages af den nukleare ulykke i Japan, og deres betydning for den nukleare sikkerhed i Europa (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański og Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen om de konklusioner, der kan drages af den nukleare ulykke i Japan, og deres betydning for den nukleare sikkerhed i Europa (B7-0240/2011);

- Lena Ek og Fiona Hall for ALDE-Gruppen om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter atomulykken i Japan (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter den nukleare ulykke i Japan (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter den nukleare ulykke i Japan (B7-0243/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 7.4.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik