Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2650(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0236/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

12. Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta

Enikő Győri (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giles Chichester ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig ja Corinne Lepage esittääkseen kaksi kysymystä sinistä korttia nostamalla Catherine Trautmannille, joka vastasi niihin, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rebecca Harms, Giles Chichester, joka käytti työjärjestyspuheenvuoron, Michael Cramer esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Herbert Reulille, joka vastasi siihen, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sonia Alfano, Judith A. Merkies ja Hannes Swoboda, Richard Seeber ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness ja Kriton Arsenis.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Enikő Győri.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj ja Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0236/2011)

- Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0237/2011)

- Giles Chichester, Konrad Szymański ja Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0240/2011)

- Lena Ek ja Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0241/2011)

- Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0242/2011)

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (B7-0243/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö