Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2650(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0236/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2011. április 6., Szerda - Strasbourg

12. A japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságok (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságok

Enikő Győri (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Corien Wortmann-Kool, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Lena Ek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giles Chichester, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig és Corinne Lepage, akik két kékkártyás kérdést intéznek a következő képviselőhöz: Catherine Trautmann, aki válaszol rájuk, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Rebecca Harms, Giles Chichester, aki ügyrendi felszólalást tesz, Michael Cramer, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol rá, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, aki egyben a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is válaszol: Sonia Alfano, Judith A. Merkies és Hannes Swoboda, Richard Seeber és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness és Kriton Arsenis.

Felszólal: Günther Oettinger és Enikő Győri.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj és Jean-Pierre Audy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottság nyilatkozatáról – a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságok (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański és Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról (B7-0240/2011);

- Lena Ek és Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a japán nukleáris balesetet követően az európai nukleáris biztonság vonatkozásában levonható tanulságokról (B7-0243/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.7-i jegyzőkönyv 6.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat