Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2650(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0236/2011

Debatai :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

12. Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje

Enikő Győri (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Giles Chichester ECR frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig ir Corinne Lepage, jie pakėlę mėlynąją kortelę pateikė du klausimus Catherine Trautmann, kuri į juos atsakė, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Rebecca Harms, Giles Chichester, jis priminė Darbo tvarkos taisykles, Michael Cramer, jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Herbert Reul, kuris į jį atsakė, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, ji taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Sonia Alfano Judith A. Merkies ir Hannes Swoboda pateiktus klausimus, Richard Seeber ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness ir Kriton Arsenis.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Enikő Győri.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj ir Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu – dėl Komisijos pareiškimo „Ko galima pasimokyti apie branduolinį saugumą Europoje po branduolinės avarijos Japonijoje“ (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański ir Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0240/2011);

- Lena Ek ir Fiona Hall ALDE frakcijos vardu dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu – dėl to, ko galima pasimokyti branduolinio saugumo Europoje klausimu po branduolinės avarijos Japonijoje (B7-0243/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 7.4.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika