Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2650(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0236/2011

Debates :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Balsojumi :

PV 07/04/2011 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


Protokols
Trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis - Strasbūra

12. Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā.

Enikő Győri (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Lena Ek ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Giles Chichester ECR grupas vārdā, Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig un Corinne Lepage, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Catherine Trautmann, kura uz tiem atbildēja, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, kas atbildēja arī uz Rebecca Harms uzdoto zilās kartītes jautājumu, Giles Chichester, lai atgādinātu Reglamenta noteikumus, Michael Cramer, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Herbert Reul, kurš uz to atbildēja, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Arturs Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, kurš atbildēja arī uz trijiem Sonia Alfano, Judith A. Merkies un Hannes Swoboda uzdotajiem zilās kartītes jautājumiem, Richard Seeber un Marian-Jean Marinescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness un Kriton Arsenis.

Uzstājās Günther Oettinger un Enikő Győri.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj un Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog S&D grupas vārdā - par Komisijas paziņojumu „Secinājumi, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā” (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański un Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0240/2011);

- Lena Ek un Fiona Hall ALDE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par secinājumiem, kas jāizdara attiecībā uz kodoldrošību Eiropā pēc kodolnegadījuma Japānā (B7-0243/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika