Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2650(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0236/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Głosowanie :

PV 07/04/2011 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg

12. Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wypadku jądrowego w Japonii dla bezpieczeństwa jądrowego w Europie

Enikő Győri (urzędująca przewodnicząca Rady) i Günther Oettinger (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Giles Chichester w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Fiona Hall, Claude Turmes, Konrad Szymański, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Catherine Trautmann, Corinne Lepage, Paul Rübig i Corinne Lepage, w celu skierowania dwóch pytań zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” do Catherine Trautmann, która udzieliła na nie odpowiedzi, Evžen Tošenovský, Herbert Reul, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” Rebecca Harms, Giles Chichester, w celu przywołania Regulaminu, Michael Cramer, by zadać pytanie zgodnie z procedurą„niebieskiej kartki” Herbertowi Reulowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Jo Leinen, Antonio Cancian, Edit Herczog, Gaston Franco, Kathleen Van Brempt, Bogusław Sonik, Ioan Enciu, Krišjānis Kariņš, Mario Pirillo, Romana Jordan Cizelj, która odpowiedziała również na trzy pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sonię Alfano, Judith A. Merkies i Hannesa Swobodę, Richard Seeber i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Silvia-Adriana Ţicău, Anneli Jäätteenmäki, Michèle Rivasi, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Mairead McGuinness i Kriton Arsenis.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Enikő Győri.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Romana Jordan Cizelj i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0236/2011);

- Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni jądrowej w Japonii (B7-0237/2011);

- Giles Chichester, Konrad Szymański i Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0240/2011);

- Lena Ek i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni jądrowej w Japonii (B7-0241/2011);

- Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0242/2011);

- Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wniosków, jakie należy wyciągnąć dla bezpieczeństwa jądrowego Europy po awarii w elektrowni atomowej w Japonii (B7-0243/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 7.4.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności