Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2645(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0249/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0148

Zápis
Středa, 6. dubna 2011 - Štrasburk

13. Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu

Zsolt Németh (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem Catherine Ashtonové (místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi a María Muñiz De Urquiza.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig a Diane Dodds.

Vystoupil Zsolt Németh.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten a Joanna Katarzyna Skrzydlewska za skupinu PPE o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu ECR o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Boris Zala za skupinu S&D o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano a Marietje Schaake za skupinu ALDE o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o situaci v Sýrii, Bahrajnu a Jemenu (B7-0255/2011).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 7.4.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí