Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0249/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0148

Pöytäkirja
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

13. Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne

Zsolt Németh (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi ja María Muñiz De Urquiza.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig ja Diane Dodds.

Zsolt Németh käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0249/2011)

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä (B7-0251/2011)

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0252/2011)

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0253/2011)

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0254/2011)

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta (B7-0255/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.4.2011, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö