Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2645(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0249/2011

Viták :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0148

Jegyzőkönyv
2011. április 6., Szerda - Strasbourg

13. A Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzet

Zsolt Németh (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi és María Muñiz De Urquiza.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig és Diane Dodds.

Felszólal: Zsolt Németh.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten és Joanna Katarzyna Skrzydlewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szíriáról, Bahreinről és Jemenről (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Szíriában, Bahreinben és Jemenben kialakult helyzetről (B7-0255/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.4.7-i jegyzőkönyv 6.3. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat