Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2645(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0249/2011

Debatai :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0148

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. balandžio 6 d. - Strasbūras

13. Padėtis Sirijoje, Bahreine ir Jemene (diskusijos)
CRE

Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje, Bahreine ir Jemene

Zsolt Németh (Einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Sajjad Karim ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi ir María Muñiz De Urquiza.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig ir Diane Dodds.

Kalbėjo Zsolt Németh.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten ir Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Sirijos, Bahreino ir Jemeno (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Konrad Szymański ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene (B7-0255/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.3 protokolo 7.4.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika