Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2645(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0249/2011

Debates :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Balsojumi :

PV 07/04/2011 - 6.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0148

Protokols
Trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis - Strasbūra

13. Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā.

Zsolt Németh (amatā esošais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Iacolino, Richard Howitt, Alexander Graf Lambsdorff, Frieda Brepoels, Fiorello Provera, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, Edward McMillan-Scott, Pino Arlacchi un María Muñiz De Urquiza.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Rosario Crocetta, Marielle De Sarnez, Heidi Hautala, Charles Tannock, Andrew Henry William Brons, Paul Rübig un Diane Dodds.

Uzstājās Zsolt Németh.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten un Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0249/2011);

- Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā - par Sīriju, Bahreinu un Jemenu (B7-0251/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Konrad Szymański ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0252/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon un Boris Zala S&D grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0253/2011);

- Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0254/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Jacky Hénin un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (B7-0255/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 7. aprīļa protokola 6.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika