Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2599(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0228/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0149

Протокол
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург

14. Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни. (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Четвърта конференция на ООН относно най-слабо развитите страни.

Zsolt Németh (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Stavros LAMBRINIDIS
Заместник-председател

Изказаха се: Eleni Theocharous, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Nirj Deva, и Marek Henryk Migalski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Мария Неделчева, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai и João Ferreira.

Изказаха се: Štefan Füle и Zsolt Németh.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Nirj Deva и Jan Zahradil, от името на групата ECR, oтносно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga и Alf Svensson, от името на групата PPE, относно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (9-13 май 2011 г.) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (LDC – IV) (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira и Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, oтносно Четвъртата конференция на ООН относно най-слабо развитите държави (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu и Patrice Tirolien, от името на групата S&D, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez и Charles Goerens, от името на групата ALDE, относно Четвъртата конференция на ООН, посветена на най-слабо развитите държави (B7-0233/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 7.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност