Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0228/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0149

Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg

14. Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna

Zsolt Németh (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

Talare: Eleni Theocharous för PPE-gruppen, Thijs Berman för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Nirj Deva för ECR-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") Thijs Berman, Filip Kaczmarek, Kriton Arsenis, som även besvarade en fråga ("blått kort") Nirj Deva, och Marek Henryk Migalski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Mariya Nedelcheva, Ricardo Cortés Lastra, Catherine Stihler, Norica Nicolai och João Ferreira.

Talare: Štefan Füle och Zsolt Németh.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Nirj Deva och Jan Zahradil för ECR-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (B7-0228/2011);

- Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga och Alf Svensson för PPE-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (9–13 maj 2011) (B7-0229/2011);

- Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (B7-0230/2011);

- Gabriele Zimmer, João Ferreira och Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (B7-0231/2011);

- Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu och Patrice Tirolien för S&D-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (B7-0232/2011);

- Louis Michel, Marielle De Sarnez och Charles Goerens för ALDE-gruppen, om FN:s fjärde konferens om de minst utvecklade länderna (B7-0233/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy