Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2998(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0225/2011

Ingivna texter :

B7-0225/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 16
CRE 06/04/2011 - 16

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.6
CRE 07/04/2011 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0151

Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg

16. 2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Enikő Győri (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Kristian Vigenin för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") Bernd Posselt, Eduard Kukan för PPE-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Andrey Kovatchev och Maria Eleni Koppa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Ibrisagic, Anna Záborská, László Tőkés, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Jaroslav Paška, Georgios Koumoutsakos och Bernd Posselt.

Talare: Štefan Füle och Enikő Győri.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Kristian Vigenin, för utskottet AFET, om framstegsrapporten 2010 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0225/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy