Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2656(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0256/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0152

Протокол
Сряда, 6 април 2011 г. - Страсбург

17. Положението в Кот д'Ивоар (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Кот д'Ивоар

Zsolt Németh (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, който/която отговаря също така на въпрос „синя карта“ Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler и Bernd Posselt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Мария Неделчева, Catherine Bearder и Ilda Figueiredo.

Изказа се Zsolt Németh.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Република Кот д’Ивоар (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно Кот д’Ивоар (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Кот д’Ивоар (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir и Miguel Angel Martínez Martínez, от името на групата S&D, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението в Кот д’Ивоар (B7-0262/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 7.4.2011.

Правна информация - Политика за поверителност