Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2656(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0256/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0152

Proces-verbal
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg

17. Situaţia din Côte d'Ivoire (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Côte d'Ivoire

Zsolt Németh (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Bruno Gollnisch, neafiliat, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler şi Bernd Posselt.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder şi Ilda Figueiredo.

A intervenit Zsolt Németh.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Republica Côte d’Ivoire (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, referitoare la Côte d'Ivoire (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Côte d'Ivoire (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir şi Miguel Angel Martínez Martínez, în numele Grupului S&D, referitoare la Côte d’Ivoire (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Côte d'Ivoire (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Côte d’Ivoire (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Côte d’Ivoire (B7-0262/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.7 al PV din 7.4.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate