Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2656(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0256/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0152

Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg

17. Situationen i Elfenbenskusten (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Elfenbenskusten

Zsolt Németh (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Thijs Berman för S&D-gruppen, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Mitro Repo, Charles Goerens, Sabine Lösing, Michèle Striffler och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mariya Nedelcheva, Catherine Bearder och Ilda Figueiredo.

Talare: Zsolt Németh.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0256/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Giancarlo Scottà, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0257/2011);

- Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0258/2011);

- Véronique De Keyser, Harlem Désir och Miguel Angel Martínez Martínez för S&D-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0259/2011);

- Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei och Elena Băsescu för PPE-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0260/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Elie Hoarau, Sabine Lösing, Gabriele Zimmer, João Ferreira och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om Elfenbenskusten (B7-0261/2011);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland och Sonia Alfano för ALDE-gruppen, om situationen i Elfenbenskusten (B7-0262/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy