Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2958(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0198/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 20
CRE 06/04/2011 - 20

Głosowanie :

PV 07/04/2011 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0153

Protokół
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg

20. Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni - Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy (debata)
CRE

Oświadczenia Komisji: Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa - wymiar wschodni i Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar południowy

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenia.

Głos zabrali: Mário David w imieniu grupy PPE, Marek Siwiec w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, by odpowiedzieć również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmouth, Werner Schulz w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Marietta Giannakou, Hannes Swoboda, Kristiina Ojuland, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Salavrakos, Kristian Vigenin, Riikka Manner, Jacek Olgierd Kurski, Jiří Maštálka, Jaroslav Paška, Lambert van Nistelrooij, Pier Antonio Panzeri, Zbigniew Ziobro, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Francisco José Millán Mon, Evgeni Kirilov, Jacek Protasiewicz, Christofer Fjellner, Georgios Koumoutsakos i Jacek Saryusz-Wolski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Silvia-Adriana Ţicău, Tatjana Ždanoka, Seán Kelly, Malika Benarab-Attou i Laima Liucija Andrikienė.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marek Siwiec, w imieniu komisji AFET, w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru wschodniego (B7-0198/2011)

- Mário David, w imieniu komisji AFET, w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiaru południowego (B7-0199/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 7.4.2011 i pkt 6.9 protokołu z dnia 7.4.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności