Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2661(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0244/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 21
CRE 06/04/2011 - 21

Głosowanie :

PV 07/04/2011 - 6.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0155

Protokół
Środa, 6 kwietnia 2011 r. - Strasburg

21. Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Stosowanie przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Emine Bozkurt i Kristiina Ojuland.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Anna Záborská.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0244/2011);

- Britta Thomsen, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes i Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0245/2011);

- Antonyia Parvanova, Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0246/2011);

- Edit Bauer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Kinga Gál, Marian-Jean Marinescu, Cristian Dan Preda i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0247/2011);

- Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Cornelia Ernst, Ilda Figueiredo, Marisa Matias, Jacky Hénin i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stosowania przemocy seksualnej w konfliktach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie (B7-0248/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 7.4.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności