Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συζήτηση)
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά - Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους - Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη - Δημόσια σύμβαση (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2011 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.2.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγύης της ΕΕ - Οι πλημμύρες του 2010 στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Κροατία και τη Ρουμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.3.Αλιευτική συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Κομορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.4.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.5.Συμφωνία ΕΕ/ Μαρόκου για τη θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.6.Μηχανισμός επίλυσης διαφορών που εφαρμόζεται στη ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΚ - Αιγύπτου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.7.Συμμετοχή της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.8.Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  8.9.Διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της διεθνούς προστασίας ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Eυρωπαϊκές στατιστικές στον τομέα του τουρισμού ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Κοινοτικά χρηματοδοτικά μέτρα για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Αλιεία - θέσπιση μεταβατικών τεχνικών μέτρων ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών για το έτος 2012 - Τμήμα Ι - Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  8.14.Έγκριση και άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα και οι οποίοι αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (ψηφοφορία)
  8.15.Ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων (ψηφοφορία)
  8.16.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  8.17.Καθεστώς και χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (ψηφοφορία)
  8.18.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
  8.19.Μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (ψηφοφορία)
  8.20.Μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Διδάγματα που πρέπει να συναχθούν για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη μετά το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη (συζήτηση)
 14.Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (συζήτηση)
 15.Έκθεση προόδου 2010 για την Ισλανδία (συζήτηση)
 16.Έκθεση προόδου 2010 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού (συζήτηση)
 18.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 19.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 20.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης - Ανατολική διάσταση - Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Νότια διάσταση (συζήτηση)
 21.Η χρήση της σεξουαλικής βίας σε συγκρούσεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2824 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (310 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1346 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (497 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2521 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου