Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 6. aprill 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Juhtimine ja partnerlus ühtsel turul – Ühtne turg Euroopa kodanikele – Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana – Riigihanked (arutelu)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Juhtimine ja partnerlus ühtsel turul – Ühtne turg Euroopa kodanikele – Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana – Riigihanked (arutelu jätkamine)
 7.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Hääletused
  8.1.Paranduseelarve nr 1/2011 projekt – III jagu – Komisjon (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.2.ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine – 2010. aasta üleujutused Poolas, Slovakkias, Ungaris, Tšehhi Vabariigis, Horvaatias ja Rumeenias (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.3.EÜ ja Komooride vaheline kalandusalane partnerluseping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.4.Vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse seoses EÜ ja Jordaania vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepinguga *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.5.ELi ja Maroko vaheline leping, milles sätestatakse vaidluste lahendamise kord *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.6.Vaidluste lahendamise kord, mida kohaldatakse seoses EÜ ja Egiptuse vahelise assotsiatsiooni loomist käsitleva Euroopa–Vahemere piirkonna lepinguga *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.7.Ukraina osalemine liidu programmides *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.8.Kalandustoodete importimine Gröönimaalt * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.9.Rahvusvahelise kaitse andmine ja äravõtmine ***I (hääletus)
  8.10.Euroopa turismistatistika ***I (hääletus)
  8.11.Ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas ***I (hääletus)
  8.12.Kalandus – tehnilised üleminekumeetmed ***I (hääletus)
  8.13.Euroopa Parlamendi 2012. aasta tulude ja kulude eelarvestus, I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  8.14.Laste arengule ja tervisele viitavate toidu kohta esitatavate teatavate tervisealaste väidete lubamine ja nende lubamisest keeldumine (hääletus)
  8.15.Euroopa rahvusvaheline investeerimispoliitika (hääletus)
  8.16.Ühenduse finantshuvide kaitse – pettustevastane võitlus (hääletus)
  8.17.Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade rahastamise eeskirjad (hääletus)
  8.18.Juhtimine ja partnerlus ühtsel turul (hääletus)
  8.19.Ühtne turg Euroopa kodanikele (hääletus)
  8.20.Ühtne turg ettevõtluse ja majanduskasvu edendajana (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks (arutelu)
 13.Olukord Süürias, Bahreinis ja Jeemenis (arutelu)
 14.ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents (arutelu)
 15.Islandi 2010. aasta eduaruanne (arutelu)
 16.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2010. aasta eduaruanne (arutelu)
 17.Olukord Côte d’Ivoire’is (arutelu)
 18.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 19.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 20.Euroopa naabruspoliitika idamõõtme läbivaatamine – Euroopa naabruspoliitika lõunamõõtme läbivaatamine (arutelu)
 21.Seksuaalvägivalla kasutamine Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida konfliktides (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (201 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2824 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletustulemused (249 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1258 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (485 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2444 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika