Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 6. huhtikuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - Julkiset hankinnat (jatkoa keskustelulle)
 7.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Äänestykset
  8.1.Lisätalousarvioesitys nro 1/2011 - Pääluokka III - Komissio (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto ─ Vuoden 2010 tulvat Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tšekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.EY:n ja Komorien välinen kalastuskumppanuussopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.EY:n ja Jordanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskeva sopimus EU:n ja Marokon välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.EY:n ja Egyptin välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen riitojenratkaisumenettely *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.7.Ukrainan osallistuminen unionin ohjelmiin *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.8.Kalastustuotteiden tuonti Grönlannista * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.9.Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat menettelyt ***I (äänestys)
  8.10.Euroopan matkailutilastot ***I (äänestys)
  8.11.Yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevat yhteisön rahoitustoimenpiteet ***I (äänestys)
  8.12.Kalastus - tekniset siirtymätoimenpiteet ***I (äänestys)
  8.13.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2012 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (äänestys)
  8.14.Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien, elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksyntä ja hyväksynnän epääminen (äänestys)
  8.15.Euroopan unionin kansainvälinen sijoituspolitiikka (äänestys)
  8.16.Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta (äänestys)
  8.17.Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevat säännöt (äänestys)
  8.18.Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla (äänestys)
  8.19.Sisämarkkinat eurooppalaisia varten (äänestys)
  8.20.Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetukset Euroopan ydinturvallisuuden kannalta (keskustelu)
 13.Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanne (keskustelu)
 14.Yhdistyneiden kansakuntien neljäs vähiten kehittyneitä maita käsittelevä konferenssi (keskustelu)
 15.Islantia koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 16.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva edistymiskertomus 2010 (keskustelu)
 17.Norsunluurannikon tilanne (keskustelu)
 18.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu - itäinen ulottuvuus - Euroopan unionin naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu – eteläinen ulottuvuus (keskustelu)
 21.Seksuaalisen väkivallan käyttö Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (207 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2824 kb) 
 
Pöytäkirja (182 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (246 kb) Nimenhuutoäänestykset (1284 kb) 
 
Pöytäkirja (245 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (468 kb) Nimenhuutoäänestykset (2451 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö