Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 6. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 4.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debates)
 5.Sēdes vadītāja paziņojums
 6.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū - Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem - Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei - Publiskais iepirkums (debašu turpināšana)
 7.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Budžeta grozījuma Nr. 1/2011 projekts — III iedaļa — Komisija (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.2.ES Solidaritātes fonda izmantošana — 2010. gada plūdi Polijā, Slovākijā, Ungārijā, Čehijas Republikā, Horvātijā un Rumānijā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.3.Eiropas Kopienas un Komoru Salu Savienības zivsaimniecības nolīgums *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un Jordāniju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Eiropas Savienības un Marokas nolīgums, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Strīdu izšķiršanas mehānisms atbilstoši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp EK un Ēģipti *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.7.Ukrainas dalība Savienības programmās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.8.Zivsaimniecības produktu imports no Grenlandes * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.9.Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana ***I (balsošana)
  
8.10.Eiropas statistika par tūrismu ***I (balsošana)
  
8.11.Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā ***I (balsošana)
  
8.12.Zivsaimniecība - pārejas posma tehniskie pasākumi ***I (balsošana)
  
8.13.2012. finanšu gada budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa — Parlaments (balsošana)
  
8.14.Atļauju piešķiršana un atļaujas piešķiršanas atteikums konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz bērnu attīstību un veselību (balsošana)
  
8.15.Eiropas starptautisko ieguldījumu politika (balsošana)
  
8.16.Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana (balsošana)
  
8.17.Eiropas līmeņa politiskās partijas un noteikumi par to finansēšanu (balsošana)
  
8.18.Pārvaldība un partnerība vienotajā tirgū (balsošana)
  
8.19.Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem (balsošana)
  
8.20.Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Secinājumi Eiropas kodoldrošības jomā pēc kodolnegadījuma Japānā (debates)
 13.Stāvoklis Sīrijā, Bahreinā un Jemenā (debates)
 14.Ceturtā Apvienoto Nāciju Organizācijas konference par vismazāk attīstītajām valstīm (debates)
 15.Islandes 2010. gada progresa ziņojums (debates)
 16.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2010. gada progresa ziņojums (debates)
 17.Stāvoklis Kotdivuārā (debates)
 18.Pieprasījums aizstāvēt deputāta imunitāti
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Austrumu dimensija - Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana – Dienvidu dimensija (debates)
 21.Seksuālās vardarbības izmantošana Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos notiekošajos konfliktos (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (204 kb) Apmeklējumu reģistrs (61 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2824 kb) 
 
Protokols (213 kb) Apmeklējumu reģistrs (52 kb) Balsošanas rezultāti (278 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1262 kb) 
 
Protokols (254 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (486 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2512 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika