Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
L-Erbgħa, 6 ta' April 2011 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku - Suq Uniku għall-Ewropej - Suq uniku għall-impriżi u t-tkabbir - Akkwist pubbliku (dibattitu)
 5.Avviż mill-Presidenza
 6.Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku - Suq Uniku għall-Ewropej - Suq uniku għall-impriżi u t-tkabbir - Akkwist pubbliku (tkomplija tad-dibattitu)
 7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  8.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2011 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE - Għargħar fl-2010 fil-Polonja, is-Slovakkja, l-Ungerija, ir-Repubblika Ċeka, il-Kroazja u r-Rumanija (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.3.L-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-KE u l-Komoros *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.4.Mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim applikabbli għal tilwimiet li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Ġordan *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.5.Ftehim UE/Marokk li jistabbilixxi Mekkaniżmu għas-Soluzzjoni tat-Tilwim *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.6.Mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim applikabbli għal tilwimiet li jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet kummerċjali tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Eġittu *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.7.Il-parteċipazzjoni tal-Ukraina fil-programmi tal-Unjoni *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.8.L-importazzjonijiet mill-Groenlandja ta' prodotti tas-sajd, molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi, tunikati u gasteropodi tal-baħar * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  8.9.Standards minimi għal proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali ***I ***I (votazzjoni)
  8.10.L-istatistika Ewropea dwar it-turiżmu ***I (votazzjoni)
  8.11.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 tat-22 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi miżuri finanzjarji Komunitarji għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd u fil-qasam tal-Liġi tal-Baħar ***I (votazzjoni)
  8.12.Sajd - Miżuri tekniċi tranżitorji ***I (votazzjoni)
  8.13.Estimi tad-dħul u tan-nefqa għall-2012 - Taqsima I - Il-Parlament (votazzjoni)
  8.14.L-awtorizzazzjoni u r-rifjut tal-awtorizzazzjoni ta' ċerti indikazzjonijiet dwar is-saħħa fuq prodotti tal-ikel u li jirreferu għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (votazzjoni)
  8.15.Il-politika Ewropea futura ta' investiment internazzjonali (votazzjoni)
  8.16.Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - Ġlieda kontra l-frodi (votazzjoni)
  8.17.Ir-regolamenti li jirregolaw il-partiti politiċi f'livell Ewropew u r-regoli dwar il-finanzjament tagħhom (votazzjoni)
  8.18.Governanza u Sħubija fis-Suq Uniku (votazzjoni)
  8.19.Suq Uniku għall-Ewropej (votazzjoni)
  8.20.Suq uniku għall-impriżi u t-tkabbir (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.It-tagħlimiet li għandna nisiltu għas-sikurezza nukleari fl-Ewropa wara l-inċident nukleari fil-Ġappun (dibattitu)
 13.Is-sitwazzjoni fis-Sirja, fil-Baħrejn u fil-Jemen (dibattitu)
 14.Ir-Raba' Konferenza tan-Nazzjonijiet Unit dwar il-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati (dibattitu)
 15.Ir-rapport ta' progress 2010 dwar l-Islanda (dibattitu)
 16.Ir-rapport ta' progress 2010 dwar dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)
 17.Is-Sitwazzjoni fil-Côte d'Ivoire (dibattitu)
 18.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 19.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 20.Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat - id-Dimensjoni tal-Lvant - Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat - id-Dimensjoni tan-Nofsinhar (dibattitu)
 21.L-użu tal-vjolenza sesswali fil-kunflitti fl-Afrika ta' Fuq u fil-Lvant Nofsani (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (204 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2824 kb) 
 
Minuti (219 kb) Reġistru tal-attendenza (52 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (256 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1257 kb) 
 
Minuti (260 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (499 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2446 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza