Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 6 april 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (debat)
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Governance en partnerschap op de interne markt - De interne markt voor Europeanen - Een interne markt voor ondernemingen en groei - Overheidsopdrachten (voortzetting van het debat)
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Stemmingen
  8.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2011 - Afdeling III - Commissie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Overstromingen in 2010 in Polen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Kroatië en Roemenië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Visserijovereenkomst tussen de EG en de Comoren *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.4.De beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Jordanië *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Overeenkomst tussen de EU en Marokko tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.6.Regeling inzake de beslechting van geschillen in verband met de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Egypte *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.7.Deelname van Oekraïne aan EU-programma’s *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.8.Invoer van visserijproducten uit Groenland * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  8.9.Verlening en intrekking van internationale bescherming (herschikking) ***I (stemming)
  8.10.Europese statistieken over toerisme ***I (stemming)
  8.11.Communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht ***I (stemming)
  8.12.Visserij - Technische overgangsmaatregelen ***I (stemming)
  8.13.Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2012 - Afdeling I - Parlement (stemming)
  8.14.Verlening en weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen betreffende de ontwikkeling en gezondheid van kinderen (stemming)
  8.15.Het Europees internationaal investeringsbeleid (stemming)
  8.16.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming)
  8.17.De financiering van politieke partijen op Europees niveau (stemming)
  8.18.Governance en partnerschap op de interne markt (stemming)
  8.19.De interne markt voor Europeanen (stemming)
  8.20.Een interne markt voor ondernemingen en groei (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa (debat)
 13.Toestand in Syrië, Bahrein en Jemen (debat)
 14.Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (debat)
 15.Voortgangsverslag 2010 over IJsland (debat)
 16.Voortgangsverslag 2010 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.De situatie in Ivoorkust (debat)
 18.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de oostelijke dimensie - Herziening van het Europees nabuurschapsbeleid - de zuidelijke dimensie (debat)
 21.Gebruik van seksueel geweld in conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (204 kb) Presentielijst (61 kb)    Hoofdelijke stemming (2824 kb) 
 
Notulen (194 kb) Presentielijst (52 kb) Uitslag van de stemming (264 kb) Hoofdelijke stemming (1258 kb) 
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (475 kb) Hoofdelijke stemming (2442 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid