Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 6 aprilie 2011 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (dezbatere)
 5.Comunicarea Preşedintelui
 6.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice - Piaţa unică pentru europeni - Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică - Achiziţii publice (continuarea dezbaterii)
 7.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 8.Votare
  8.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 - secţiunea III - Comisia (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.2.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE - Inundaţiile din 2010 din Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Croaţia şi România (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.3.Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între CE și Uniunea Comorelor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.4.Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteranean de asociere între CE şi Iordania *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.5.Acordul UE - Maroc privind instituirea unui mecanism de soluţionare a litigiilor *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.6.Mecanismul de soluționare a litigiilor din cadrul Acordului euro-mediteraneean de asociere între CE și Egipt *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.7.Participarea Ucrainei la programele Uniunii *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.8.Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  8.9.Acordarea și retragerea protecției internaționale ***I (vot)
  8.10.Statisticile europene privind turismul ***I (vot)
  8.11.Măsurile financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării ***I (vot)
  8.12.Pescuit - măsuri tehnice tranzitorii ***I (vot)
  8.13.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012 - secţiunea I - Parlamentul (vot)
  8.14.Autorizarea și refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate formulate pentru alimente și care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (vot)
  8.15.Viitoarea politică europeană în domeniul investiţiilor internaţionale (vot)
  8.16.Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei (vot)
  8.17.Statutul și finanţarea partidelor politice la nivel european (vot)
  8.18.Guvernanță și parteneriat în cadrul pieţei unice (vot)
  8.19.Piaţa unică pentru europeni (vot)
  8.20.Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere economică (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (dezbatere)
 13.Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (dezbatere)
 14.A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate (dezbatere)
 15.Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda (dezbatere)
 16.Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (dezbatere)
 17.Situaţia din Côte d'Ivoire (dezbatere)
 18.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 20.Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică - Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (dezbatere)
 21.Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 23.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (209 kb) Lista de prezenţă (61 kb)    Voturi prin apel nominal (2824 kb) 
 
Proces-verbal (223 kb) Lista de prezenţă (52 kb) Rezultatele voturilor (266 kb) Voturi prin apel nominal (1261 kb) 
 
Proces-verbal (264 kb) Lista de prezenţă (65 kb) Rezultatele voturilor (480 kb) Voturi prin apel nominal (2507 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate