Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 6. april 2011 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 4.Upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu - Enotni trg za Evropejce - Enotni trg za podjetja in rast - Javna naročila (razprava)
 5.Sporočilo predsedujočega
 6.Upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu - Enotni trg za Evropejce - Enotni trg za podjetja in rast - Javna naročila (nadaljevanje razprave)
 7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 8.Čas glasovanja
  8.1.Predlog spremembe proračuna št. 1/2011 - Oddelek III - Komisija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Uporaba solidarnostnega sklada EU - poplave na Poljskem, Slovaškem, Madžarskem, Češkem, Hrvaškem in v Romuniji v letu 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o ribolovu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.4.Mehanizem za reševanje sporov, ki se uporablja v okviru Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi ter Jordanijo *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.5.Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzpostavitvi mehanizma za reševanje sporov *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.6.Mehanizem za reševanje sporov v okviru Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskima skupnostma in Egiptom *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.7.Sodelovanje Ukrajine v programih Unije *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.8.Uvoz ribiških proizvodov iz Grenlandije * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.9.Priznanje ali odvzem mednarodne zaščite ***I (glasovanje)
  8.10.Evropska statistika turizma ***I (glasovanje)
  8.11.Finančni ukrepi Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava ***I (glasovanje)
  8.12.Ribištvo - prehodni tehnični ukrepi ***I (glasovanje)
  8.13.Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2012 - Oddelek I - Parlament (glasovanje)
  8.14.Odobritev in zavrnitev odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok (glasovanje)
  8.15.Evropska mednarodna naložbena politika (glasovanje)
  8.16.Zaščita finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam (glasovanje)
  8.17.Politične stranke na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja (glasovanje)
  8.18.Upravljanje in partnerstvo na enotnem trgu (glasovanje)
  8.19.Enotni trg za Evropejce (glasovanje)
  8.20.Enotni trg za podjetja in rast (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Nauki glede jedrske varnosti, ki se jih mora Evropa naučiti iz jedrske nesreče na Japonskem (razprava)
 13.Razmere v Siriji, Bahrajnu in Jemnu (razprava)
 14.Četrta konferenca Združenih narodov o najmanj razvitih državah (razprava)
 15.Poročilo o napredku Islandije za leto 2010 (razprava)
 16.Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2010 (razprava)
 17.Razmere v Slonokoščeni obali (razprava)
 18.Zahteva za zaščito poslanske imunitete
 19.Sestava odborov in delegacij
 20.Revizija evropske sosedske politike - vzhodna razsežnost - Revizija evropske sosedske politike - južna razsežnost (razprava)
 21.Uporaba spolnega nasilja v spopadih v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (202 kb) Seznam navzočih (61 kb)    Poimensko glasovanje (2824 kb) 
 
Zapisnik (208 kb) Seznam navzočih (52 kb) Izidi glasovanja (245 kb) Poimensko glasovanje (1274 kb) 
 
Zapisnik (241 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanja (474 kb) Poimensko glasovanje (2533 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov