Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 6 april 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden - En inre marknad för européer - En inre marknad för företag och tillväxt - Offentlig upphandling (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden - En inre marknad för européer - En inre marknad för företag och tillväxt - Offentlig upphandling (fortsättning på debatten)
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 8.Omröstning
  8.1.Förslag till ändringsbudget nr 1/2011 - Avsnitt III - Kommissionen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Användning av EU:s solidaritetsfond - Översvämningar 2010 i Polen, Slovakien, Ungern, Tjeckien, Kroatien och Rumänien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Fiskeavtalet mellan EG och Komorerna *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Tvistelösningsmekanism under handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättandet av en associering mellan EG och Jordanien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Avtal mellan EU och Marocko om inrättande av en tvistlösningsmekanism *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Tvistlösningsmekanism för handelsbestämmelserna i Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan EG och Egypten *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.7.Ukrainas deltagande i unionsprogram *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.8.Import av fiskeriprodukter från Grönland * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.9.Beviljande eller återkallande av internationellt skydd ***I (omröstning)
  8.10.Europeisk statistik om turism ***I (omröstning)
  8.11.Gemenskapens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete ***I (omröstning)
  8.12.Fiske – tekniska övergångsbestämmelser ***I (omröstning)
  8.13.Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2012 – avsnitt I – parlamentet (omröstning)
  8.14.Godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa (omröstning)
  8.15.EU-politik för internationella investeringar (omröstning)
  8.16.Skydd av EU:s ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (omröstning)
  8.17.Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (omröstning)
  8.18.Styrelseformer och partnerskap på den inre marknaden (omröstning)
  8.19.En inre marknad för européer (omröstning)
  8.20.En inre marknad för företag och tillväxt (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (debatt)
 13.Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (debatt)
 14.Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (debatt)
 15.2010 års framstegsrapport om Island (debatt)
 16.2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 17.Situationen i Elfenbenskusten (debatt)
 18.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Översyn av den europeiska grannskapspolitiken - Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen (debatt)
 21.Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (206 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (2824 kb) 
 
Protokoll (181 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (252 kb) Omröstningar med namnupprop (1254 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (473 kb) Omröstningar med namnupprop (2451 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy