Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 7. aprill 2011 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Nõukogu ja Euroopa Komisjon on esitanud järgmised dokumendid:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu Kohtu põhikirja (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu asenduskohtunike kohta (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta (KOM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika