Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2650(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0236/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 7 април 2011 г. - Страсбург

6.2. Поуки, които могат да се извлекат по отношение на ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 и B7-0243/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0236/2011

(за замяна на B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 и B7-0243/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera и Peter Liese, от името на групата PPE,
Marita Ulvskog, от името на групата S&D,
Lena Ek, Fiona Hall и Leonidas Donskis, от името на групата ALDE,
Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0236/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0237/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0240/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0241/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯVB7-0242/2011

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0243/2011

отхвърля се

Правна информация - Политика за поверителност