Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2650(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0236/2011

Debatten :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Stemmingen :

PV 07/04/2011 - 6.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 7 april 2011 - Straatsburg

6.2. Lering uit het kernongeval in Japan voor de veiligheid van de kernenergie in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 en B7-0243/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0236/2011

(ter vervanging van B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 en B7-0243/2011):

ingediend door de volgende leden:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera en Peter Liese, namens de PPE-Fractie,
Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie,
Lena Ek, Fiona Hall en Leonidas Donskis, namens de ALDE-Fractie,
Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0236/2011

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0237/2011

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0240/2011

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0241/2011

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIEVB7-0242/2011

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0243/2011

Verworpen

Juridische mededeling - Privacybeleid