Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2645(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0249/2011

Debaty :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Głosowanie :

PV 07/04/2011 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0148

Protokół
Czwartek, 7 kwietnia 2011 r. - Strasburg

6.3. Sytuacja w Syrii, Bahrajnie i Jemenie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 i B7-0255/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0249/2011

(zastępujący B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 i B7-0254/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon i Boris Zala w imieniu grupy S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake i Jorgo Chatzimarkakis w imieniu grupy ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Konrad Szymański w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0148)

(Projekt rezolucji B7-0255/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności