Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2645(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0249/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0148

Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg

6.3. Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 och B7-0243/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0236/2011

(ersätter B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 och B7-0243/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera och Peter Liese för PPE-gruppen,
Marita Ulvskog för S&D-gruppen,
Lena Ek, Fiona Hall och Leonidas Donskis för ALDE-gruppen,
Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0236/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0237/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0240/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0241/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAGVB7-0242/2011

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0243/2011

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy