Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2599(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0228/2011

Debatten :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Stemmingen :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0149

Notulen
Donderdag 7 april 2011 - Straatsburg

6.4. Vierde VN-conferentie over de minst ontwikkelde landen (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 en B7-0233/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0228/2011

(ter vervanging van B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 en B7-0233/2011):

ingediend door de volgende leden:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga en Alf Svensson, namens de PPE-Fractie,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu en Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie,
Charles Goerens en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,
Judith Sargentini en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie,
Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie,
Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2011)0149)

Het woord werd gevoerd door:

Nirj Deva om een mondeling amendement op paragraaf 16 in te dienen (niet in aanmerking genomen, aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten).

Juridische mededeling - Privacybeleid