Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2599(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0228/2011

Debatter :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0149

Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg

6.4. Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 och B7-0255/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0249/2011

(ersätter B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 och B7-0254/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon och Boris Zala för S&D-gruppen,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake och Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Konrad Szymański för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0148)

(Resolutionsförslag B7-0255/2011 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy