Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2656(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0256/2011

Debatten :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Stemmingen :

PV 07/04/2011 - 6.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0152

Notulen
Donderdag 7 april 2011 - Straatsburg

6.7. De situatie in Ivoorkust (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 en B7-0262/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0256/2011

(ter vervanging van B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 en B7-0262/2011):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu en Alf Svensson, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon en Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie,
Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0152)

(Ontwerpresoluties B7-0257/2011 en B7-0261/2011 komen te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid