Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2656(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0256/2011

Dezbateri :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Voturi :

PV 07/04/2011 - 6.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0152

Proces-verbal
Joi, 7 aprilie 2011 - Strasbourg

6.7. Situaţia din Côte d'Ivoire (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 şi B7-0262/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0256/2011

(care înlocuieşte B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 şi B7-0262/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,
Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0152)

(Propunerile de rezoluţii B7-0257/2011 şi B7-0261/2011 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate