Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2661(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0244/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 21
CRE 06/04/2011 - 21

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0155

Протокол
Четвъртък, 7 април 2011 г. - Страсбург

6.10. Използване на сексуалното наслие в конфликтите в Северна Африка и Близкия изток (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 и B7-0248/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0244/2011

(за замяна на B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 и B7-0248/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle и Tokia Saïfi, от името на групата PPE,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes и Carmen Romero López, от името на групата S&D,
Антония Първанова, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano и Marietje Schaake, от името на групата ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala и Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis и Andrea Češková, от името на групата ECR,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0155)

Правна информация - Политика за поверителност