Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2661(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0244/2011

Forhandlinger :

PV 06/04/2011 - 21
CRE 06/04/2011 - 21

Afstemninger :

PV 07/04/2011 - 6.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0155

Protokol
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg

6.10. Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 og B7-0248/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0244/2011

(erstatter B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 og B7-0248/2011):

stillet af:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle og Tokia Saïfi for PPE-Gruppen,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes og Carmen Romero López for S&D-Gruppen,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala og Frieda Brepoels for Verts/ALE-Gruppen,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis og Andrea Češková for ECR-Gruppen,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0155)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik