Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2661(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0244/2011

Arutelud :

PV 06/04/2011 - 21
CRE 06/04/2011 - 21

Hääletused :

PV 07/04/2011 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0155

Protokoll
Neljapäev, 7. aprill 2011 - Strasbourg

6.10. Seksuaalvägivalla kasutamine Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida konfliktides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 ja B7-0248/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0244/2011

(asendades B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 ja B7-0248/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes ja Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis ja Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0155)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika