Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2248(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0073/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0073/2011

Συζήτηση :

PV 07/04/2011 - 3
CRE 07/04/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.11
PV 07/04/2011 - 6.12
CRE 07/04/2011 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0156

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011 - Στρασβούργο

6.11. Ετήσια έκθεση της ΕΤΕ για το 2009 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για το 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων [2010/2248(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0156)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου