Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy