Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0263/2011

Debatter :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0158

Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg

10.2. Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Thomas Mann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, och Monica Luisa Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Seán Kelly och Mitro Repo.

Talare: Maroš Šefčovič (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.2 i protokollet av den 7.4.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy