Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2657(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0263/2011

Arutelud :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Hääletused :

PV 07/04/2011 - 11.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0158

Protokoll
Neljapäev, 7. aprill 2011 - Strasbourg

11.2. Tiibeti eksiilvalitsuse valimiste keelustamine Nepalis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0238/2011

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0263/2011

(asendades B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2011)158)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika