Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0263/2011

Keskustelut :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0158

Pöytäkirja
Torstai 7. huhtikuuta 2011 - Strasbourg

11.2. Nepalissa maanpaossa olevan Tiibetin hallituksen vaalikielto (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0238/2011

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0263/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 ja B7-0270/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta

Fiorello Provera.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)158)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö