Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0263/2011

Debatter :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Omröstningar :

PV 07/04/2011 - 11.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0158

Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg

11.2. Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0238/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0263/2011

(ersätter B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 och B7-0270/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka och László Tőkés för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake och Sonia Alfano för ALDE-gruppen;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för ECR-gruppen;

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2011)158)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy