Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 7. april 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.EIB's årsberetning 2009 (forhandling)
 4.Vaccination mod bluetongue ***I (forhandling)
 5.EU's import af tomater fra Marokko (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Vaccination mod bluetongue ***I (afstemning)
  6.2.Den lære, der kan drages for kernekraftsikkerheden i Europa af kernekraftulykken i Japan (afstemning)
  6.3.Situationen i Syrien, Bahrain og Yemen (afstemning)
  6.4.De Forenede Nationers fjerde konference om de mindst udviklede lande (afstemning)
  6.5.Statusrapport for 2010 om Island (afstemning)
  6.6.Statusrapport for 2010 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  6.7.Situationen i Elfenbenskysten (afstemning)
  6.8.Revisionen af den europæiske naboskabspolitik – den østlige dimension (afstemning)
  6.9.Revisionen af den europæiske naboskabspolitik – den sydlige dimension (afstemning)
  6.10.Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten (afstemning)
  6.11.EIB's årsberetning 2009 (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  10.1.Sagen om Ai Weiwei i Kina
  10.2.Forbud mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal
  10.3.Zimbabwe
 11.Afstemningstid
  11.1.Sagen om Ai Weiwei i Kina (afstemning)
  11.2.Forbud mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal (afstemning)
  11.3.Zimbabwe (afstemning)
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 15.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 16.Tidspunkt for næste mødeperiode
 17.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (194 kb) Deltagerliste (57 kb)    Afstemning ved navneopråb (996 kb) 
 
Protokol (175 kb) Deltagerliste (51 kb) Afstemningsresultater (440 kb) Afstemning ved navneopråb (508 kb) 
 
Protokol (224 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (558 kb) Afstemning ved navneopråb (1130 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik