Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 7 april 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.EIB:s årsrapport för 2009 (debatt)
 4.Vaccinering mot bluetongue **I (debatt)
 5.EU:s tomatimport från Marocko (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Vaccinering mot bluetongue ***I (omröstning)
  
6.2.Före omröstningen, Paolo De Castro (ordförande för utskottet AGRI) och Janusz Wojciechowski (föredragande).
  
6.3.Lärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan (omröstning)
  
6.4.Situationen i Syrien, Bahrain och Jemen (omröstning)
  
6.5.Fjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna (omröstning)
  
6.6.2010 års framstegsrapport om Island (omröstning)
  
6.7.2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
6.8.Situationen i Elfenbenskusten (omröstning)
  
6.9.Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (omröstning)
  
6.10.Översyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen (omröstning)
  
6.11.Användningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern (omröstning)
  
6.12.EIB:s årsrapport för 2009 (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
10.1.Fallet Ai Weiwei i Kina
  
10.2.Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
  
10.3.Zimbabwe
 11.Omröstning
  
11.1.Fallet Ai Weiwei i Kina (omröstning)
  
11.2.Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal (omröstning)
  
11.3.Zimbabwe (omröstning)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (196 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (996 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (459 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (536 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (558 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1129 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy