Index 
Proces-verbal
PDF 227kWORD 196k
Joi, 7 aprilie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Raportul anual al BEI pentru 2009 (dezbatere)
 4.Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***I (dezbatere)
 5.Importurile în UE de roşii din Maroc (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***I (vot)
  6.2.Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (vot)
  6.3.Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (vot)
  6.4.A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate (vot)
  6.5.Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda (vot)
  6.6.Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  6.7.Situaţia din Côte d'Ivoire (vot)
  6.8.Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică (vot)
  6.9.Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (vot)
  6.10.Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (vot)
  6.11.Raportul anual al BEI pentru 2009 (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  10.1.Cazul lui Ai WeiWei în China
  10.2.Interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal
  10.3.Zimbabwe
 11.Votare
  11.1.Cazul lui Ai WeiWei în China (vot)
  11.2.Interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (vot)
  11.3.Zimbabwe (vot)
 12.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificări ale statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind judecătorii ad interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) (COM(2011)0121 - C7-0092/2011 - 2011/0058(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO


3. Raportul anual al BEI pentru 2009 (dezbatere)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2009 [2010/2248(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

George Sabin Cutaş şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Philippe Maystadt (Preşedintele Băncii Europene de Investiţii) şi Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jean-Pierre Audy (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT), Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Thijs Berman, în numele Grupului S&D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Pascal Canfin, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” William (The Earl of) Dartmouth, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Jürgen Klute, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a răspunde, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Hans-Peter Martin, Godfrey Bloom, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Jean-Paul Gauzès, Antolín Sánchez Presedo, James Elles, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Alfredo Pallone, Olle Ludvigsson şi Struan Stevenson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Antonio Cancian, Alfreds Rubiks, Iosif Matula şi Werner Kuhn.

Au intervenit: Maroš Šefčovič, Philippe Maystadt şi George Sabin Cutaş.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 7.4.2011.


4. Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

Janusz Wojciechowski şi-a prezentat raportul.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE, John Stuart Agnew, privind intervenţia anterioară, Sergio Gutiérrez Prieto, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, şi James Nicholson, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Rareş-Lucian Niculescu, Paolo De Castro, Liam Aylward, Julie Girling, Elisabeth Köstinger, Luis Manuel Capoulas Santos, Horst Schnellhardt şi Marc Tarabella.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Oldřich Vlasák, Giommaria Uggias şi Peter Jahr.

Au intervenit: Maroš Šefčovič şi Janusz Wojciechowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 7.4.2011.


5. Importurile în UE de roşii din Maroc (dezbatere)

Întrebare orală (O-000040/2011) adresată de Erminia Mazzoni, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Petiția 1565/2009 depusă de José Maria Pozancos (cetățean spaniol) cu privire la importurile de roșii din Maroc (B7-0211/2011)

Erminia Mazzoni a dezvoltat întrebarea orală.

Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Esther Herranz García, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Gabriel Mato Adrover, Josefa Andrés Barea, Paolo De Castro şi Iratxe García Pérez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Giovanni La Via, Pier Antonio Panzeri, Raül Romeva i Rueda, Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Jahr şi Michel Dantin.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 11.35 în aşteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Nigel Farage care a întrebat dacă Comisia intenţionează să facă o declaraţie cu privire la situaţia din Portugalia în conformitate cu articolul 110 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.


6.1. Vaccinarea împotriva febrei catarale ovine ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/75/CE privind vaccinarea împotriva febrei catarale ovine [COM(2010)0666 - 05499/2011 - C7-0032/2011- 2010/0326(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0147)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2011)0147)

Intervenţii

Înaintea votării, Paolo De Castro (preşedintele Comisiei AGRI) şi Janusz Wojciechowski (raportor).


6.2. Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011 şi B7-0243/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0236/2011

(care înlocuieşte B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0242/2011 şi B7-0243/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera şi Peter Liese, în numele Grupului PPE,
Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D,
Lena Ek, Fiona Hall şi Leonidas Donskis, în numele Grupului ALDE,
Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0236/2011

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0237/2011

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0240/2011

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0241/2011

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIEVB7-0242/2011

Respinsă

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0243/2011

Respinsă


6.3. Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011 şi B7-0255/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0249/2011

(care înlocuieşte B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011 şi B7-0254/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake şi Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE,
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Konrad Szymański, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0148)

(Propunerea de rezoluţie B7-0255/2011 a devenit caducă.)


6.4. A patra conferinţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind ţările cel mai puţin dezvoltate (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 şi B7-0233/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0228/2011

(care înlocuieşte B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011 şi B7-0233/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Eleni Theocharous, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE,
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D,
Charles Goerens şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,
Judith Sargentini şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE,
Jan Zahradil, în numele Grupului ECR,
Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P7_TA(2011)0149)

Intervenţie

Nirj Deva pentru a prezenta un amendament oral la alineatul (16) (care nu a fost reţinut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale).


6.5. Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0226/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0150)

Intervenţie

Cristian Dan Preda pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 2(reţinut).


6.6. Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0225/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0151)

Intervenţii

Înaintea votării, Nikolaos Salavrakos pentru a solicita amânarea votării şi Kristian Vigenin care s-a exprimat împotriva acestei solicitări (Parlamentul a respins cererea).

Eduard Kukan pentru a propune ca votul final să se facă prin apel nominal.

Kristian Vigenin privind votarea alineatului (1).

Înaintea votului final, Gerard Batten, pentru a face trimitere la Regulamentul de procedură în ceea ce priveşte votarea prin apel nominal a rezoluţiei.


6.7. Situaţia din Côte d'Ivoire (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011 şi B7-0262/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0256/2011

(care înlocuieşte B7-0256/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011 şi B7-0262/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu şi Alf Svensson, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon şi Patrice Tirolien, în numele Grupului S&D,
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,
Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0152)

(Propunerile de rezoluţii B7-0257/2011 şi B7-0261/2011 au devenit caduce.)


6.8. Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0198/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0153)


6.9. Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0199/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0154)

Intervenţie

Paweł Robert Kowal pentru a prezenta un amendament oral la amendamentul 7 (care nu a fost reţinut, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale).


6.10. Utilizarea violenţei sexuale în conflictele din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 şi B7-0248/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0244/2011

(care înlocuieşte B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011 şi B7-0248/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Edit Bauer, Elmar Brok, Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu, Roberta Angelilli, Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle şi Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE,
Britta Thomsen, Maria Eleni Koppa, Véronique De Keyser, Emine Bozkurt, Richard Howitt, Ana Gomes şi Carmen Romero López, în numele Grupului S&D,
Antonyia Parvanova, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford, Giommaria Uggias, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE,
Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Heidi Hautala şi Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE,
Charles Tannock, Marina Yannakoudakis şi Andrea Češková, în numele Grupului ECR,
Eva-Britt Svensson, Jean-Luc Mélenchon, Cornelia Ernst şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0155)


6.11. Raportul anual al BEI pentru 2009 (vot)

Raport referitor la Raportul anual al Băncii Europene de Investiții pentru 2009 [2010/2248(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0156)


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Janusz Wojciechowski - A7-0121/2011

Ville Itälä, Giommaria Uggias

Învăţăminte de tras în ceea ce priveşte siguranţa nucleară în Europa după evenimentele din Japonia - RC-B7-0236/2011

Ville Itälä, Bernd Lange, Sergej Kozlík, Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Paul Murphy, Francesco De Angelis, Filip Kaczmarek, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula, Gay Mitchell

Situaţia din Siria, Bahrain şi Yemen - RC-B7-0249/2011

Mitro Repo, Paul Murphy, Adam Bielan, Hannu Takkula

Raportul de ţară pentru 2010 privind Islanda - B7-0226/2011

Paul Murphy,Peter Jahr

Raportul de ţară pentru 2010 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei- B7-0225/2011

Mitro Repo, Martin Kastler

Situaţia din Côte d'Ivoire - RC-B7-0256/2011

Adam Bielan

Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea estică - B7-0198/2011

Ville Itälä, Adam Bielan

Revizuirea politicii europene de vecinătate - dimensiunea sudică - B7-0199/2011

Cristiana Muscardini


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 2 al PV din 5.4.2011)


10.1. Cazul lui Ai WeiWei în China

Propuneri de rezoluţii B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 şi B7-0279/2011

Guy Verhofstadt a prezentat propunerea de rezoluţie B7-0274/2011.

A intervenit Bernd Posselt.

Rui Tavares, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Heidi Hautala şi Ana Gomes au .

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Rosario Crocetta, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Bernd Posselt, Mitro Repo şi Seán Kelly.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Peter Jahr şi Gesine Meissner.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 7.4.2011.


10.2. Interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal

Propuneri de rezoluţii B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 şi B7-0270/2011

Jaroslav Paška, Charles Tannock, Eva Lichtenberger, Kristiina Ojuland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Thomas Mann au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL, şi Monica Luisa Macovei.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sari Essayah, Seán Kelly şi Mitro Repo.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 7.4.2011.


10.3. Zimbabwe

Propuneri de rezoluţii B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 şi B7-0273/2011

Jaroslav Paška, Geoffrey Van Orden, Judith Sargentini, Kristiina Ojuland, Ana Gomes, Seán Kelly şi Rui Tavares au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, Kriton Arsenis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, şi Cristian Dan Preda.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Sari Essayah, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristian Silviu Buşoi, Elena Băsescu, Mitro Repo şi Albert Deß.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 7.4.2011.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Cazul lui Ai WeiWei în China (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 şi B7-0279/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0274/2011

(care înlocuieşte B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011 şi B7-0279/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik şi László Tőkés, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D;

Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE;

Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR;

Rui Tavares, în numele Grupului GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2011)157)


11.2. Interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0238/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 şi B7-0270/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0238/2011

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0263/2011

(care înlocuieşte B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011 şi B7-0270/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka şi László Tőkés, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D;

Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE;

Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2011)158)


11.3. Zimbabwe (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0239/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 şi B7-0273/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0239/2011

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0265/2011

(care înlocuieşte B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011 şi B7-0273/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Alain Cadec, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Thijs Berman, Michael Cashman şi Ana Gomes, în numele Grupului S&D;

Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Geoffrey Van Orden, Jan Zahradil, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2011)159)


12. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


13. Decizii privind anumite documente

Modificarea regulamentului (articolul 211 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Măsuri tranzitorii în domeniul comitologiei adoptate de Conferinţa preşedinţilor (2009/2195(REG))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă(articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AGRI

- PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii (2011/2051(INI))
aviz: DEVE, ENVI, ITRE, REGI

EMPL

- Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale (2011/2052(INI))
aviz: FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, REGI

FEMM

- O perspectivă pentru femei în Turcia în anul 2020 (2011/2066(INI))

Sesizarea comisiilor

AFET

- Atacuri împotriva sistemelor informatice şi abrogarea Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (COM(2010)0517 - C7-0293/2010 - 2010/0273(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: AFET, BUDG, ITRE


14. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

0001/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

156

0002/2011

Mara Bizzotto

27

0003/2011

Romana Jordan Cizelj, Ana Gomes, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand

338

0004/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

56

0005/2011

Dieter-Lebrecht Koch

48

0006/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

122

0007/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

237

0008/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

88

0009/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

129

0010/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

232

0011/2011

Oreste Rossi

44

0012/2011

Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain

36

0013/2011

Johannes Cornelis van Baalen, Tanja Fajon, Carl Haglund, Alexander Graf Lambsdorff, Krzysztof Lisek

24

0014/2011

Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Cecilia Wikström

83

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

52

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

19

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

39


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 9 mai 2011 şi 12 mai 2011.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.30.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becker , Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy , Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Plumb, Poc, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate